ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΒΟΙΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ στην ΒΟΙΩΤΙΑ

Posted by symparataxi στο Ιουλίου 28, 2008

ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ στην ΒΟΙΩΤΙΑ

 

                                                 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΠΑΝΤΕΛΟΓΛΟΥ  Ι.Τ.Α.Π.

 

 Μια σειρά από σημειώματα, γραμμένα σε μια προσπάθεια να συμβάλλουμε έγκαιρα, στο να πετύχει μια νέα προσπάθεια των Ο.Τ.Α με τα στερεά απόβλητα στην Βοιωτία και  να  αποκατασταθεί η νομιμότητα, η ασφάλεια και η λειτουργικότητα  με αυτά. Πιστεύουμε ότι το χρειάζεται ο χώρος, μιας και τον έχουν πνίξει στα περιβαλλοντικά προβλήματα. Tα στερεά απόβλητα είναι ένα κρισιμότατο συστατικό τους.

 

ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2 :            Τα “σκουπίδια” και οι Δημαρχίες

 

Το 2008 δεν μπορεί να μιλάμε γενικά και αόριστα «για σχηματιζόμενα αστικά σκουπίδια» σε έναν τόπο και να συλλέγουν οι δήμοι, το οτιδήποτε, από οπουδήποτε, με χρέωση ενιαίου τέλους, ανά τετραγωνικό μέτρο στεγασμένου χώρου και αφού τα κάνουν «Χαρμάνι» στις βαρέλες συλλογής, να τα κουβαλούν, να τα μεταφορτώνουν ,να τα συμπιέζουν, ξοδεύοντας αφειδώς τα δημόσια λεφτά, ( από τα  εισπραττόμενα  τέλη καθαριότητας ακόμη και από τους μη φταίχτες) και τελικά, να αναζητούν συνεχώς να βρουν , νέους χώρους απόρριψης, είτε χώρους για να τα θάβουν, (φτιάχνοντας έστω  και νέους Χ.Υ.Τ.Α χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων). 

Αυτά τα παιχνίδια πλέον τελείωσαν. Αυτές οι πρακτικές είναι παράλογες, οικονομικά ασύμφορες  για τους τόπους, και περιβαλλοντικά καταστροφικές.

 Eιδικά σε τόπους, όπως η Βοιωτία,( όπου παράγονται καθημερινά, αυθαίρετα και παράνομα, μικτά –επιμολυσμένα επικίνδυνα στερεά απόβλητα από βιομηχανικές, και αγροτοκτηνοτροφικες, δραστηριότητες. Καθώς και μη ανακυκλούμενα.)  αυτά είναι πλέον, παλιές πρακτικές και λογικές που  δεν πρέπει και δεν μπορεί να  εφαρμόζονται το 2008.

 Στην παρούσα συγκυρία, στην Βοιωτία, οι 11 δήμοι, κοινοπρακτικά, αποφάσισαν να αναλάβουν το πρόβλημα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων που παράγονται στις περιοχές τους,  φυσικά για να το λύσουν για το σύνολο των παραγομένων,  σωστά και νόμιμα και όχι να κάνουν μασκαραλίκια .

 Έτσι γίνεται ιδιαίτερα σημαντικό, αλλά και ανυσηχιτικό, να διακυρήτουν πως θα λύσουν το πρόβλημα των στερεών αποβλήτων στο νομό, λειτουργώντας τον νέο ΧΥΤΑ στην Θήβα, και δουλεύοντας όπως περιγράφει ο αρμόδιος διευθυντής της Δημοτικής Επιχείρησης ΔΕΠΟΔΑΘ α.ε , κ. Τοσκανής.

Αν αυτά υλοποιηθούν , πολύ σύντομα στην Βοιωτία δεν θα μιλάμε μόνον «για την χαβούζα του Ασωπού» αλλά και για την γάγγραινα του Χ.Υ.Τ.Α. Θήβας και αυτό θα είναι  η νέα συμφορά μας. Αυτό πρέπει να το προλάβουμε.

Τα  σχηματιζομενα στερεά απόβλητα είναι παραγόμενα, από συγκεκριμένο πάντα παραγωγό (ρυπαντής). «Έχουν πάντα Μάνα και πατέρα» και επιπλέον, δεν είναι όλα ίδια (στην φύση τους , στην χημική τους σύσταση, στην υφή τους και στις επιπτώσεις τους). Αν η έννοια «αστικά απόβλητα» πούμε ότι είναι μια συνισταμένη τότε:  Οι συνιστώσες της είναι τα οικιακής προέλευσης στερεά απόβλητα, είναι τα βιομηχανικής προέλευσης στερεά απόβλητα, είναι τα γεωργό-κτηνοτροφικής προέλευσης στερεά απόβλητα ,τα στερεά απόβλητα Υγειονομικών, εμπορικών και άλλων δραστηριοτήτων .Η Αναλογία ποσοτικά είναι του επιπέδου 1 μέρος οικιακά με 10 μέρη βιομηχανικά και όταν λέμε «βιομηχανικά» εννοούμε μια μάζα παραγομένων όπου 1 μέρος από τα 10 είναι  τα ειδικά- επικίνδυνα στερεά απόβλητα. Το αντιοικονομικό, παράνομο, και επικίνδυνο για την δημόσια υγεία είναι η εφαρμοζόμενη πρακτική, της ανάμειξης «στην πηγή δημιουργίας τους». Έτσι προκύπτει, αδίκως, μεγάλη μάζα, μικτών επιμολυσμένων-επικίνδυνων στερεών αποβλήτων στην «βιομηχανία».Τα οποία στην συνέχεια, τα φορτώνουν ανεξέλεγκτα και «λαθραία»(;;;) στο δημοτικό φορτηγό και ενώ εκείνοι απαλλάσσονται από την «βρωμιά που παράγουν» αχρεωστητως , την περνούν στην «ράχη της τοπικής κοινωνίας» σαν άλυτο πρόβλημα. Μιας και τα μικτά επιμολυσμένα-επικίνδυνα δεν μπορείς να τα κανείς τίποτα!!!! σαν παραπέρα διαχείριση και τελική διάθεση.

Έτσι:  Η σωστή διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων, επιβάλλει, η δουλειά να ξεκινά και να διαχωρίζονται, τα ειδικά-επικίνδυνα απόβλητα υποχρεωτικά  μέσα στην «πηγή» δημιουργίας τους (το εργοστάσιο, το νοσοκομείο, την κτηνοτροφική μονάδα κ.λ.π.) από όλα τα άλλα και να παραμένουν ξεχωριστά.. Από εκεί και πέρα  με σιγουριά,  Πρέπει να μαζεύονται, (τα ειδικά –επικίνδυνα),  σε εντελώς ξεχωριστά, εξειδικευμένα δίκτυα συλλογής με ειδικό κοστολόγιο.

 Και εδώ είναι που χρειάζεται η κατά την νέα νομοθεσία, αναθεώρηση των αδειοδοτήσεων των Βιομηχανιών, προκειμένου και αυτό να γίνει υποχρεωτική προϋπόθεση στην άδεια λειτουργίας τους..

Ενώ η κάθε κατηγορία, από τα υπόλοιπα, τα  ανακυκλώσιμα, πρέπει να μαζεύονται, με εντελώς διαφορετικό τρόπο και με διαφορετικά κυκλώματα συλλογής,( διαχωρισμός πάλι), χωρίς να  μπερδεύονται. Τέλος, για  τα ανακυκλώσιμα, πριν θαφτούν, πρέπει, να διασφαλίζεται ,στα σίγουρα « η αξιοποίηση κάθε εμπεριεχομένης αξίας τους ( σαν υλικά ,σαν είδος, σαν ενεργειακό περιεχόμενο) και αφού έτσι στραγγιστούν και αρμεχτούν , (διαχωρισμός πάλι και αξιοποίηση) τότε τα υπολείμματα τους, σαν «υπολείμματα μη άλλως αξιοποιούμενα» έρχονται,  για ταφή, στον χώρο  υγειονομικής ταφής  των υπολειμμάτων.

Όταν έτσι λειτουργείς, για όλες της συνιστώσες των στερεών αποβλήτων, Τότε κάνεις εξ αντικειμένου (Χ.Υ.Τ.Υ.) Τα στερεά απόβλητα, τώρα πλέον, είναι οικονομικά αναγκαίο  να ελαχιστοποιούνται,( από τον παραγωγό τους, είτε τον συλλογέα,  τον ανακυκλωτή –επεξεργαστή τους, και σαν παραγόμενες και σαν μεταφερόμενες  ποσότητες κατά βάρος και κατ’ όγκο) και τελικά , μόνον σαν «Υπολείμματα» της αρχικής ποσότητας τους, «που δεν μπορούν άλλο να ελαχιστοποιηθούν», πρέπει να στέλνονται  στην πόρτα του χώρου ταφής για θάψιμο.  Αυτό είναι που συμφέρει την κοινωνία να γίνεται

Άρα: μετά από πολλαπλούς διαχωρισμούς και ελαχιστοποιήσεις, αναγκαίες τώρα πια, μπορούμε πλέον να μιλάμε για τα  Υπολείμματα των συλλεγμένων στερεών αποβλήτων που έρχονται για ταφή.

Άρα: και οι χώροι ταφής δεν μπορεί να είναι πλέον Χ.Υ.Τ.Α.( χώροι υγειονομικής ταφής αστικών απορριμμάτων, συλιβδειν) αλλά υποχρεωτικά είναι Χ.Υ.Τ.Υ. (χώροι υγειονομικής ταφής, κατ’ αρχήν μη ειδικών-επικινδύνων αποβλήτων, και ακόμη Υπολειμμάτων στερεών αποβλήτων, μη άλλως αξιοποιήσιμων). Και όταν αυτό για το οποίο μιλάμε, είναι σε καθημερινή βάση π.χ. 500 τόνοι βιομηχανικά και 50 τόνοι οικιακά, στερεά απόβλητα, σε δυο μόνον δήμους από τους 11, το να σκέφτεσαι να ασχοληθείς μόνο με τα οικιακά, είναι σαν να κρύβεις το κεφάλι στην άμμο.

Δεν υπάρχει τεχνική λύση, δεν υπάρχει μέθοδος διάκρισης και διαχωρισμού μικτών επιμολυσμένων φορτίων, που να σου επιτρέπει να τα αναγνωρίσεις , στην πόρτα του Χ.Υ.Τ.Α ,να τα εμποδίσεις να περάσουν είτε να τα  χωρίσεις μετά και φυσικά είναι επικίνδυνο απαγορευμένο να δουλέψουν άνθρωποι με τέτοια φορτία είτε να θάβονται. Έτσι πρέπει να προλαμβάνεις να μην δημιουργούνται, καν .

Αυτή είναι η εντολή που έχουν να υπηρετήσουν, οι εξουσίες των Ο.Τ.Α, για λογαριασμό της κοινωνίας που τους εκλεγεί. Αυτά ορίζουν τώρα πια, η γνώση, ο νόμος, η λογική, και το κοινό συμφέρον.

Όταν έχουν πλέον αποσαφηνισθεί και έχουν γίνει κατανοητές αυτές οι βασικές αρχές , μπαίνει θέμα συζήτησης του ποιος κάνει τι και γιατί;; καθώς και το αν έχει ετοιμασθεί;;; για να κάνει σωστά την δουλειά αυτή.

Ας ξεκινούμε λοιπόν από το δεδομένο ότι: Οι 11 αυτοί Δήμοι της Βοιωτίας, εφόσον αναλαμβάνουν, το κουμάντο και την διεκπαιρεωση της δουλειάς με τα αστικά στερεά απόβλητα της περιοχής,  θα πρέπει να αποδεχτούν το γεγονός ότι είναι ο κρίσιμος κρίκος στην αλυσίδα επιτυχίας του όλου εγχειρήματος του Χ.Υ.Τ.Υ ,μιας και κρατούν σε μεγάλο ποσοστό την δουλειά της συλλογής στα χέρια τους, και μπορούν και να ελέγχουν το σύνολο των διακινουμένων στερεών αποβλήτων στις περιοχές τους. Εάν αυτό δεν το πετύχουν, τότε ούτε να διαχωριστούν είναι ασφαλές και δυνατόν, ούτε να ελαχιστοποιηθούν, με κανένα , μα κανένα τρόπο.(2) 

 Από την άλλη πλευρά, οι δήμοι , πρέπει να καταλάβουν πως είναι δυνατόν, να γίνονται το «ακούσιο ή εκούσιο όχημα» της λαθραίας  όδευσης των παράνομα,  αυθαίρετα παραγομένων, επικινδύνων-ειδικών  στερεών αποβλήτων  που δημιουργούνται στις βιομηχανίες και τις παραγωγές της περιοχής τους,(και το πανάκριβο κόστος της ειδικής διαχείρισης  τους να το φορτώνουν στους πολίτες) καθώς και των ατελείωτων ποσοτήτων στερεών αποβλήτων που κάποιοι ρυπαντές βολεύονται να παράγουν, αχρεωστήτως. (2) και τότε γίνονται αιτία, οι δήμοι, με τον τρόπο που δουλεύουν, να ζημιώνουν την κοινωνία τους.

Η νέα μεθόδευση και οργάνωση, της συλλογής αποβλήτων από αυτούς, είναι το κλειδί , για την νόμιμη, δίκαιη και σωστή διαχείριση των στερεών αποβλήτων  στον νομό τους, και στον νέο χώρο ταφής της Θήβας.

Το πρόβλημα είναι σπουδαίο, κρύβει πίσω του μεγάλα οικονομικά συμφέροντα, αλλά είναι και κρισιμότατο για τον κόσμο και τον τόπο, γιατί μόνον όταν,  αυτοί οι κρίκοι της εξουσίας, και σε συντονισμό με τις άλλες, σαν κρίκοι της ίδιας  αλυσίδας, μαζί και ταυτόχρονα , λειτουργήσουν και  αντέξουν, τότε  η νέα νομοθετημένη λύση μπορεί να αποδώσει .Τουλάχιστον φταίχτες ας μην είναι οι Ο.Τ.Α.

Εδώ είναι που χρειάζεται και η παρέμβαση και ο θεσμοθετημένος έλεγχος, των πολιτών ,των οργανώσεων του και των τοπικών φορέων του.

Η παραγωγή Ειδικών-Επικινδύνων στερεών αποβλήτων, στην Βιομηχανία και της παραγωγές, είναι πλέον, ελεγχόμενη, ειδικά αδειοδοτούμενη δραστηριότητα. (1) και στους ελέγχους αυτούς  για πρώτη φορά μπορεί να συμμετέχει και η τοπική Δημαρχία (3) Άρα: ,Κατ’ εφαρμογή των νόμων, ο κάθε ένας δήμος , μπορεί και πρέπει, να έχει το νέο μητρώο,  των ειδικά αδειοδοτημένων παραγωγών, ειδικών-επικινδύνων αποβλήτων και να ελέγχει τοπικά, και άμεσα την τύχη τους.

Η νέα αδειοδοτηση διάθεσης αποβλήτων της βιομηχανίας, γίνεται και η νέα βάση για  αναθεώρηση-ανανέωση άδειας λειτουργίας των βιομηχανιών αυτών, και αυτό είναι  το χαρακτηριστικό υπέρ, της νέας νομοθεσίας, οι   έλεγχοι των τοπικών Ο.Τ.Α, και ο έλεγχος, της τελικής τύχης των βιομηχανικών αποβλήτων, κατά τα οριζόμενα από τον νόμο. Το καθήκον της  αδειοδοτησης κατ’ εφαρμογή του νέου νομού,(1) ανήκει στην περιφέρεια και την νομαρχία, αντιστοίχως. Αυτές πρέπει να καταρτήσουν το μητρώο των βιομηχανιών, που έχουν εφοδιαστεί με αναθεωρημένες άδειες διάθεσης αποβλήτων, με αντίστοιχη δεσμευτική διαχείριση των πραγματικά παραγομένων αποβλήτων τους .

Για αυτό είμαστε αντίθετοι ,σε αυτό που ξεκίνησε να κάνει σαν «Εθελοντική» εργολαβία, η νομαρχία Βοιωτίας, με την σύμπραξη των δήμων Θήβας, Σχηματαρίου, Οινοφύτων, για «κατάρτιση περιβαλλοντικού μητρώου επιχειρήσεων»  βασισμένο σε εθελοντική απάντηση ερωτηματολογίου, από τις βιομηχανίες ,οι οποίες ,παρά τις επιταγές νέων νόμων, παραμένουν εφοδιασμένες με παλιές ,παράνομες ,και καταστροφικές άδειες διάθεσης των αποβλήτων τους .Δεν μπορεί να υποκαθίσταται,  η νομική υποχρέωση, για αναθεώρηση των αδειών διάθεσης αποβλήτων και αναθεωρημένες άδειες λειτουργίας εργοστασίων, με «μητρώα εθελοντικής δήλωσης!!!! Των ρυπαντών» για το τι απόβλητα παράγουν, και τι τα κάνουν!!!!. Κάθε ένας, που τα παράγει αυτά, χωρίς αναθεωρημένη αδειοδοτηση,  λειτουργεί πλέον παράνομα στον τόπο τους..

 Αυτός ο νέος τρόπος αδειοδοτησης, απαντά ευχερέστατα στο ερώτημα:

Πες μου τι παράγεις να σου πω τι;;; και πόσα;;;; στερεά απόβλητα παράγεις!!!! Έτσι τελειώνουν οι ιστορίες και τα παραμύθια, που οι βιομηχανίες δήλωναν, στις Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε). Μπορεί πλέον ο κάθε ελεγκτής, να ξέρει τι;; και πόσα;; στερεά απόβλητα, επιτρέπεται να βγάζει το εργοστάσιο, αδειοδοτημένα.

 Άρα  ξέρει και Τι;; και Πόσα;;; πρέπει να μαζεύονται, να χρεώνονται,  καθημερινά  από πού;; ποιον;; και σε  ποιο;; σύστημα συλλογής. Με τα νέα δεδομένα,  Το  κουμάντο των ειδικών – επικινδύνων στερεών, γίνεται εύκολα  και ο έλεγχος του τρόπου  διάθεσης, αυτών των ποσοτήτων, μπορεί να εξακριβώνεται και να είναι αντικείμενο ελέγχου και των τοπικών ελεγκτών των  δήμων, ανεξάρτητα αν τα συλλέγει και τα κουβαλά ακόμη και ιδιώτης μεταφορέας. Μιας και τα στερεά απόβλητα πρέπει να μετακινούνται  συνοδευμένα με κανονικά παραστατικά φορτιού. .

Αυτό είναι το νέο πλαίσιο για την διεξαγωγή της δουλειάς των 11 δήμων- μετοχών του έργου με τα στερεά απόβλητα στις περιοχές της Βοιωτίας. Αυτός ο έλεγχος- επιλεκτική συλλογή-δρομολόγηση, Αν πετυχαίνει ποσοτικά και ποιοτικά να λειτουργεί καθημερινά, στους επιμέρους δήμους, τότε έχουν βάλει τα θεμέλια της επιτυχίας, σε ένα έργο και σε έναν χώρο ταφής, που τους  παραχωρείται από τους πολίτες της Θήβας και αναλαμβάνουν να τον δουλέψουν με ασφάλεια, νόμιμα και με οικονομικά συμφέροντα τρόπο, για όσο μεγαλύτερο χρονικό διάστημα γίνεται, μιας και είναι ιδιαιτέρα δυσεύρετος και πολύτιμος.

Εκεί: Δεν μπορούν να θάβουν το οτιδήποτε, Δεν μπορούν να εξυπηρετούν τον οποιοδήποτε λαθραίο παραγωγό και διακινητή στερεών αποβλήτων, έναντι αντιτίμου. Δεν μπορούν να θάβουν αξιοποιούμενα είτε ανακυκλώσιμα στερεά απόβλητα. Χωρίς δηλαδή: να κάνουν ελαχιστοποίηση συλλεγομένων, Και πρέπει  να συμβάλουν ενεργά, στο να λύνεται καθημερινά και πραγματικά, ο γόρδιος δεσμός του απόλυτου διαχωρισμού, των επιμολυσμένων –μικτών στερεών απόβλητων  της περιοχής τους.

    Ταυτόχρονα πρέπει να πετυχαίνουν να συμφέρει οικονομικά η όλη λειτουργία τους, στον κόσμο του δήμου τους. Διότι αυτός τελικά είναι που πληρώνει, τον τρόπο και την ποιότητα λειτουργίας, του όλου δημοτικού έργου διαχείρισης στερεών αποβλήτων..

Ο καθένας κατανοεί ότι: Το να ταξιδεύεις χιλιόμετρα ολόκληρα, φορτία μικτών αξεδιάλλεχτων  σκουπιδιών, είναι άδικη και μη αναγκαία σπατάλη δημοσίου χρήματος.  Όταν μπορείς να τα διαλέγεις επί τόπου, να ξεχωρίζεις σε, αξιοποιούμενα , ανακυκλώσιμα ,χρήσιμα, και να τα πουλάς εσύ πλέον, σαν Δήμος και να σου φέρνουν εσένα εισόδημα, και μόνον τα ελαχιστοποιημένα, υπολείμματα (σε όγκο, ή βάρος) να στέλνεις προς ταφή στην Θήβα. Γλιτώνεις δρομολόγια και κόστος διαχείρισης, έχεις τοπικές θέσεις εργασίας και εισόδημα από τα ανακυκλούμενα και αξιοποιούμενα. Δεν τα αφήνεις να γίνονται «βορά των επιτήδειων»που ήδη έχουν πάρει «την πιρούνα στο χέρι για να φάνε»!!!

Λογικό είναι σε τούτο το σημείο να αναλογισθούμε : και Τι εργαλεία έχουν προετοιμάσει και έχουν;; στην διάθεση τους, οι δήμοι, για να πετύχουν στο έργο αυτό;;;

Τι προετοιμασία γνώσης, οργανωτική, λειτουργική έχει γίνει από την Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Θ. α.ε, ( το συντονιστικό όργανο των Δήμων –μετοχών ) ώστε: Σε 6 μήνες (1-1-09) να μπορούν να το  δουλέψουν, με βάση αυτές τις αρχές και τις τεχνικές και με νομίμως συλεγόμενα, διαλεγμένα και ελαχιστοποιημένα στερεά απόβλητα;,  δηλαδή :Σύμφωνα με τις νέες προδιαγραφές, στις περιοχές του ο κάθε δήμος και όλοι μαζί στην Χ.Υ.Τ.Υ. Θήβας;;;;

Πολλές φορές οι αριθμοί ευκολότερα δίνουν την βάση,  για να αξιολογηθούν οι απαντήσεις που δίνονται. Και η Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Θ. α.ε έχει δώσει απαντήσεις,( δια του διευθύνοντος συμβούλου της κ. Χ. Τσοκανή, (4)) αλλά χωρίς αριθμούς.

  Είναι απαντήσεις, που αυτήν την φορά δεν προκαλούν απλά ανατριχίλα, αλλά, «σου σηκώνεται η τρίχα τα κεφαλής σου»  από αυτά που μέλλονται να δούμε να μας συμβαίνουν, γιατί κάποιοι τα σχεδίασαν για εμάς, χωρίς εμάς, για μια φορά ακόμη ,και  μεθοδεύουν υλοποίηση τους, για όφελος άλλων κάθε μέρα.!!!! Ελπίζω να προλάβουμε να μην μετρήσουμε τις συνέπειες στο ποτήρι μας.

 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ:

1.Δες τα οριζόμενα από την Κ.Υ.Α. 13588/725/ Μάρτιος 2006 και τις σχετικές Κ.Υ.Α. για την τεχνική εφαρμογή τους. καθώς και την Η.π./50910/2727/03 φεκ.1909 β 22-12-03

2.Δες Ειδική Έκδοση Ινστιτούτου Τοπικής Ανάπτυξης και περιβάλλοντος (Ι.Τ.Α.Π.) με τίτλο « Ειδικά – επικίνδυνα βιομηχανικά στερεά απόβλητα» σειρά περιβάλλον, Οκτώβριος 2003.

3. Δες ειδικά τα οριζόμενα στο άρθρα 14,  15 του 13588/725 (φεκ 383 β 28 -3 06)

4. Δες http:/ symparataxi.blogspot.com/2008/05/

 

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

 
Αρέσει σε %d bloggers: