ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΒΟΙΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Aπάντηση από το Διευθυντή της ΔΕΠΟΘΑΘ

Posted by symparataxi στο Μαΐου 9, 2008

Με αφορμή άρθρο του κ. Αθανάσιου Παντέλογλου στις 5 Μαϊου 2008 με τίτλο Για τον ΧΥΤΑ Θήβας και για αποκατάσταση της αλήθειας παραθέτουμε τα εξής :

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ
Η Διαδημοτική Επιχείρηση Περιβάλλοντος & Οργάνωσης Διαχείρισης Απορριμμάτων Θήβας Ανώνυμη εταιρεία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ( Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Θ Α.Ε ) , είναι μια επιχείρηση, η οποία έχει ως κύριο αντικείμενο την ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων . Στην Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Θ Α.Ε συμμετέχουν οι παρακάτω 11 Δήμοι .
– Δήμος Θήβας
– Δήμος Ακραιφνίας
– Δήμος Αλιάρτου
– Δήμος Πλαταιών
– Δήμος Τανάγρας
– Δήμος Οινοφύτων
– Δήμος Σχηματαρίου
– Δήμος Θίσβης
– Δήμος Θεσπιέων
– Δήμος Δερβενοχωρίων
– Δήμος Βαγίων
Στους παραπάνω Δήμους υπάγονται και 34 Δημοτικά Διαμερίσματα με αποτέλεσμα ο συνολικός αριθμός των πόλεων και κοινοτήτων να ανέρχεται σε 45 και ο συνολικός αριθμός των κατοίκων σε 76.500 .
Στα πλαίσια της εφαρμογής του Νόμου, για το κλείσιμο των ανεξέλεγκτων χωματερών στην χώρα μας και την κατασκευή σύγχρονων ΧΥΤΑ ( χώρων υγειονομικής ταφής αποβλήτων ), υποβλήθηκε τον Αύγουστο του 2003 πρόταση προς το Ταμείο Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για χρηματοδότηση του έργου .
Στις 21/12/2004 εγκρίθηκε η χρηματοδότηση του έργου για τη κατασκευή ΧΥΤΑ Θήβας – 2ης Διαχειριστικής Ενότητας Νομού Βοιωτίας και έργα αποκατάστασης υφιστάμενου ΧΑΔΑ ( χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων ) με το ποσό των 7.483.162 ευρώ .
Το έργο, όπως προαναφέραμε αφορά τους 11 Δήμους και έχει ξεκινήσει να κατασκευάζεται το τρέχον έτος από τον φορέα υλοποίησης, που είναι ο Δήμος της Θήβας .
Η διαχείριση του όλου έργου, μετά την ολοκλήρωσή του η οποία αναμένεται στις αρχές του 2009 , θα γίνεται από την Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Θ Α.Ε ( τους 11 δηλαδή Δήμους ), η έδρα της οποίας είναι στην πόλη της Θήβας .
Αμέσως με την έγκριση του έργου του ΧΥΤΑ ξεκίνησε από 01/01/2005 και η λειτουργία της Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Θ .
Η επιχείρηση στεγάζεται σε γραφεία στην πόλη της Θήβας , έχει στελεχωθεί με το απαραίτητο προσωπικό και λειτουργεί πλήρως .
Το επιχειρησιακό σχέδιο του Φορέα περιλαμβάνει την έναρξη και λειτουργία του συνόλου των δράσεων ανακύκλωσης και αυτών των υποστηρικτικών ενεργειών , έτσι ώστε με την ολοκλήρωση της κατασκευής του ΧΥΤΑ , αυτός να λειτουργεί ως ΧΥΤΥ ( Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων ) .
1) Για την υλοποίηση του παραπάνω στόχου η επιχείρηση έχει υπογράψει συμβάσεις με το σύνολο σχεδόν των εγκεκριμένων συστημάτων ανακύκλωσης της χώρας μας , τα οποία και λειτουργεί .

2) Για την ολοκληρωμένη διαχείριση των δράσεων ανακύκλωσης η επιχείρηση έχει προμηθευτεί φορτηγό & ημιφορτηγό ανακύκλωσης , τα οποία πραγματοποιούν αποκομιδή ογκωδών αντικειμένων από τους Δήμους ( όπως παλαιά έπιπλα , στρώματα κ.α ) . Παράλληλά βρίσκεται σε εξέλιξη το Business Plan της επιχείρησης που θα προβλέπει τον τρόπο διαχείρισης των αγροτικών οργανικών υπολειμμάτων , κανονισμό λειτουργίας του ΧΥΤΑ , την τιμολογιακή πολιτική καθώς και τους απαιτούμενους σταθμούς μεταφόρτωσης .
3) Η επιχείρηση βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τους Δήμους – Μέλη της για την αποκατάσταση των ΧΑΔΑ . Ήδη οι Δήμοι , με ανάλογες αποφάσεις έχουν κλείσει το σύνολο των ΧΑΔΑ της περιοχής ευθύνης τους πλην ενός , ο οποίος και αυτός θα κλείσει με την έναρξη λειτουργίας του ΧΥΤΑ .
4) Σχετικά με τις ενέργειες και δράσεις για την ενημέρωση των πολιτών , από την έναρξη λειτουργίας της επιχείρησης μέχρι σήμερα , έχουν γίνει τα παρακάτω :
– Έχουν πραγματοποιηθεί 2 ημερίδες για την διαχείριση των στερεών αποβλήτων με συμμετοχή του συνόλου των εγκεκριμένων συστημάτων ανακύκλωσης καθώς και των αρμοδίων φορέων της Πολιτείας .
– Έχουν εκτυπωθεί 4 συνολικά φυλλάδια ( 2 για το έργο του ΧΥΤΑ και 2 για τις δράσεις ανακύκλωσης ) , τα οποία μέσω των Δήμων έχουν διανεμηθεί στο σύνολο των κατοίκων .
– Έχουν διανεμηθεί τσάντες ανακύκλωσης και ενημερωτικό υλικό στο σύνολο των νοικοκυριών της περιοχής ευθύνης μας ( 25.000 συνολικά ) για το πρόγραμμα ανακύκλωσης των υλικών συσκευασίας . Ήδη για το 2ο εξάμηνο του 2007 το καθαρό ανακυκλώσιμο υλικό όπως χαρτί , γυαλί , αλουμίνιο & πλαστικό ανήλθε σε 1.100.000 Kgr.
– Έχουν πραγματοποιηθεί ενημερώσεις πολιτών σε ανοιχτές συγκεντρώσεις στους Δήμους .
– Πραγματοποιούνται ενημερώσεις μαθητών σε συνεργασία με τα σχολεία μέσης εκπαίδευσης και των περιβαλλοντικών τμημάτων αυτών .
– Πραγματοποιούνται κάθε χρόνο , με αφορμή την ημέρα περιβάλλοντος – τον Ιούνιο αλλά και άλλες εκδηλώσεις περιβαλλοντικού χαρακτήρα ( όπως το συνέδριο βιολογικής γεωργίας ) εκδηλώσεις με ομιλίες , διανομή φυλλαδίων και έκθεση ζωγραφικής με συμμετοχή των μαθητών , με θέμα το περιβάλλον και τις δράσεις ανακύκλωσης .
– Έχει πραγματοποιηθεί 2 φορές ενημέρωση των Δημοτικών Συμβουλίων των 11 Δήμων – Μελών της επιχείρησης .
– Έχουν πραγματοποιηθεί 2 επισκέψεις ( Λάρισα & Κοζάνη ) σε ανάλογα λειτουργούντα έργα ΧΥΤΑ με συμμετοχή των μελών της επιχείρησης (των αιρετών μελών του Δ.Σ & υπηρεσιακών ) προκειμένου να αντλήσουν εμπειρία και τεχνογνωσία .
Οι δράσεις ενημέρωσης των πολιτών , πραγματοποιούνται τόσο στα πλαίσια της υλοποίησης των μέτρων δημοσιότητας του εγκεκριμένου έργου όσο και στην υλοποίηση του σχεδιασμού της επιχείρησης για αυτόν τον σκοπό .
Στις 29 Νοεμβρίου 2007 , με πρωτοβουλία της Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Θ πραγματοποιήθηκε στην Θήβα Πανελλήνια συνάντηση των Φο.Δ.Σ.Α ( Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων ) με αντικείμενο την ανταλλαγή απόψεων , την μεταφορά τεχνογνωσίας και την δημιουργία Ένωσης των Φο.Δ.Σ.Α . Για τον σκοπό αυτόν εκλέχθηκε 6μελές συντονιστικό όργανο το οποίο θα συντονίσει τις ενέργειες δημιουργίας της ένωσης .
Όλες οι παραπάνω ενέργειες και δράσεις έχουν ως στόχο την μείωση του όγκου των απορριμμάτων και την ευαισθητοποίηση των πολιτών με την εφαρμογή της διαλογής των απορριμμάτων στην πηγή ( δηλαδή στα νοικοκυριά )

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΧΥΤΑ
Οι ενέργειες της Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Θ Α.Ε και των 11 Δήμων που συμμετέχουν σε αυτήν εντάσσονται στον Περιφερειακό Σχεδιασμό για την Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας , όπως εγκρίθηκαν στο Περιφερειακό Συμβούλιο στις 12/12/2005 . Ο Περιφερειακός Σχεδιασμός αποτελεί τμήμα του Εθνικού Σχεδιασμού, αφού έχει ενταχθεί σε αυτόν και αποτελεί Νομική δέσμευση προς όλους τους φορείς .
Ο Περιφερειακός Σχεδιασμός για την Στερεά Ελλάδα περιλαμβάνει μια σειρά δεσμεύσεων για το κλείσιμο των ΧΑΔΑ , την διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων , την έναρξη των δράσεων ανακύκλωσης καθώς και την μείωση των βιοαποδομήσιμων .
Να σημειωθεί ότι στον ΧΥΤΑ Θήβας θα οδηγούνται μόνο τα Αστικά απορρίμματα και όχι τα βιομηχανικά ( προσομοιάζοντα , τοξικά , επικίνδυνα κ.λ.π ) .
Η Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Θ Α.Ε ενόψει της παραλαβής και λειτουργίας του έργου του ΧΥΤΑ προχωρά στην σύνταξη Μητρώου πελατών , από τους οποίους θα δέχεται απορρίμματα προς υγειονομική ταφή . Να σημειώσουμε ότι ταυτόχρονα με την λειτουργία του ΧΥΤΑ κλείνει το σύνολο των 11 ενεργών ΧΑΔΑ ( Χωματερές ) των 11 Δήμων και θα γίνονται δεκτά Αστικά απορρίμματα προς υγειονομική ταφή μόνο όσων είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο πελατών της Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Θ Α.Ε .
Ειδικότερα για τις χωματερές , από το σύνολο των 34 που υπάρχουν στην 2η διαχειριστική ενότητα , έχουν κλείσει με αποφάσεις των Δήμων οι 23 και έχουν ενταχθεί σε πρόγραμμα αποκατάστασης με διασφαλισμένη χρηματοδότηση τόσο από το Π.Ε.Π όσο και το Ε.Π.Ε.Ρ . Ήδη έχουν ξεκινήσει οι εργασίες αποκατάστασης σε πολλές από αυτές . Με την λειτουργία του ΧΥΤΑ θα κλείσουν και θα αποκατασταθούν οι τελευταίοι 11 ΧΑΔΑ .
Για την κατάρτιση Μητρώου πελατών η επιχείρηση στέλνει επιστολές προς το σύνολο των βιομηχανικών επιχειρήσεων της περιοχής ευθύνης της , προκειμένου να τις ενημερώσει για το κλείσιμο των Χωματερών και την λειτουργία του ΧΥΤΑ . Με την επιστολή ζητούνται τα πλήρη στοιχεία της βιομηχανίας , οι σχετικές περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις καθώς και η Ετήσια Έκθεση Παραγωγού Αποβλήτων . Εφόσον τα παραπάνω στοιχεία δεν δοθούν στην Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Θ Α.Ε , τότε δεν θα γίνονται δεκτά τα αστικά απορρίμματα της συγκεκριμένης βιομηχανίας .
Η λειτουργία του ΧΥΤΑ περιλαμβάνει την υγειονομική ταφή με πλήρη ασφάλεια για το περιβάλλον αφού πραγματοποιείται πλήρης στεγανοποίηση του χώρου , λειτουργία σύγχρονου βιολογικού καθαρισμού για τα στραγγίσματα και καύση του παραγόμενου βιοαερίου .
Ο κανονισμός λειτουργίας του ΧΥΤΑ εκτός της 24ωρης φύλαξης θα περιλαμβάνει συνεχείς ελέγχους από εργαστήριο που θα βρίσκεται εντός των εγκαταστάσεων, προκειμένου να προσδιορίζεται η σύνθεση των απορριμμάτων .
Η Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Θ Α.Ε στα πλαίσια της ολοκληρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων και με απόφαση του Δ.Σ της 16/04/2008 αποφάσισε την διερεύνηση κατασκευής μονάδας μηχανικής διαλογής των απορριμμάτων με στόχο την ελαχιστοποίηση των προς υγειονομική ταφή απορριμμάτων . Η δημιουργία και λειτουργία της μονάδας μηχανικής διαλογής συμπληρωματικά με την διαλογή στην πηγή ( νοικοκυριά ) θα μετατρέψει και λειτουργήσει ουσιαστικά τον ΧΥΤΑ σε ΧΥΤΥ ( Χώρο Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων ) . Παράλληλα η επιχείρηση βρίσκεται στην διαδικασία χωροθέτησης για την κατασκευή ΚΔΑΥ ( Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών ) . Να σημειωθεί ότι σήμερα τα προς ανακύκλωση υλικά οδηγούνται σε αδειοδοτημένο ΚΔΑΥ στον Ασπρόπυργο , αφού ο Νομός Βοιωτίας δεν διαθέτει αντίστοιχη μονάδα .
Σχετικά με την χρηματοδότηση έργων διαχείρισης απορριμμάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να τονίσουμε ότι το σύνολο σχεδόν των συγχρηματοδοτούμενων έργων αφορά κατασκευή ΧΥΤΑ , οι οποίοι σύμφωνα με τους εγκεκριμένους Περιφερειακούς Σχεδιασμούς για την διαχείριση των στερεών αστικών αποβλήτων θα μετατραπούν σε ΧΥΤΥ .
Οι 11 Δήμοι της 2ης διαχειριστικής ενότητας του Νομού Βοιωτίας μέσα από συναίνεση και με ομόφωνες αποφάσεις προχώρησαν στην χωροθέτηση , χρηματοδότηση και κατασκευή ενός σύγχρονου έργου που έχει ως στόχο το κλείσιμο των ανεξέλεγκτων χωματερών , την βιώσιμη ανάπτυξη καθώς και την προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας των πολιτών .
Ο στόχος αυτός είναι ζητούμενο τόσο για πολλούς Νομούς της Περιφέρειάς μας όσο και για το σύνολο της χώρας , όπου ενόψει της καταληκτικής ημερομηνίας της 31/12/2008 που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και η χώρα μας για το κλείσιμο του συνόλου των ΧΑΔΑ της Ελλάδας , δεν έχουν δρομολογήσει λύση για την επόμενη ημέρα .
Εξάλλου στις τακτικές συναντήσεις που πραγματοποιούνται στην Περιφέρειά μας για το ζήτημα της διαχείρισης των στερεών αστικών αποβλήτων και ειδικότερα στις τελευταίες ( συνάντηση στις 09/01/2008 με συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα κ. Αθανάσιου Σκορδά με θέμα την δημιουργία και λειτουργία των φορέων διαχείρισης και την συνάντηση στις 24/04/2008 όπου παρέστη ο Υφυπουργός Εσωτερικών κ. Αθανάσιος Νάκος με αντικείμενο την πορεία των έργων ΧΥΤΑ και το κλείσιμο των ΧΑΔΑ ) διαπιστώθηκε η πολύ καλή πορεία της περιοχής μας στον σχεδιασμό για μια ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων .
Αυτός είναι ο σχεδιασμός και οι ενέργειες για την Διαχείριση των στερεών Αστικών Απορριμμάτων στην 2η διαχειριστική ενότητα του Νομού μας ( πρώην επαρχία Θήβας ) . Ένας σχεδιασμός που στηρίζεται στην Εθνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για το περιβάλλον μα πάνω απ΄ όλα στην συναίνεση και την ενιαία στάση του συνόλου των Δήμων που συμμετέχουν στην επιχείρηση για την ουσιαστική επίλυση ενός μεγάλου προβλήματος .
Σε αυτήν την πορεία καλούμε τον κάθε καλόπιστο και ενεργό πολίτη να τον ενημερώσουμε και να τον έχουμε σύμμαχο σε αυτήν την κοινή προσπάθεια .

Τσοκανής Χαράλαμπος
Γενικός Διευθυντής
Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Θ Α.Ε

Θήβα : 09/05/08

9 Μάϊος 2008 1:03 μμ

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

 
Αρέσει σε %d bloggers: