ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΒΟΙΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Μυτιληναίος: Αύξηση 83,2% στα κέρδη του 2007, μέρισμα €0,51

Posted by symparataxi στο Μαρτίου 27, 2008

Αύξηση 83,2% εμφάνισαν τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας του Ομίλου Μυτιληναίου για το σύνολο του 2007, διαμορφούμενα στα 193,6 εκατ. ευρώ. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του 2007 για τον όμιλο ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ανήλθε στα € 912,6 εκατ. έναντι των € 843,3 εκατ. του προηγούμενου έτους, σημειώνοντας αύξηση 8,2%. Η αύξηση αυτή των πωλήσεων είναι ιδιαίτερα σημαντική λαμβάνοντας υπόψη ότι επιτεύχθηκε σε μία αρνητική συγκυρία εξέλιξης στην ισοτιμία $/€ (δολαρίου / ευρώ) η οποία ξεκίνησε από τα επίπεδα του 1,30 στην αρχή της περιόδου για να καταλήξει στα επίπεδα του 1,46, μεταβολή η οποία μεταφράζεται σε αρνητική επίδραση στο κύκλο εργασιών κατά €55 εκατ. Παρά την αρνητική συγκυρία εξέλιξης στην ισοτιμία $/€, την υποχώρηση των τιμών της Αλουμίνας από τα επίπεδα ρεκόρ του 2006 και την ραγδαία άνοδο των τιμών του πετρελαίου στα επίπεδα των 100$/βαρέλι, σημαντική είναι η αύξηση των καθαρών κερδών μετά από φόρους κατά 34% σε σχέση με την εταιρική χρήση του 2006 τα οποία ανήλθαν στα €210,7 εκατ. ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, ανήλθαν σε € 193,6 εκατ. έναντι € 105,6 εκατ. της αντίστοιχης περιόδου του 2006. Τέλος, τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 153,7 εκατ. από € 188,2 εκατ. το 2006. Ο καθαρός δανεισμός του ομίλου (δανειακές υποχρεώσεις μείον ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα) διατηρείται στο εξαιρετικά χαμηλό επίπεδο των € 160 εκατ.
Το σύνολο του Ενεργητικού του ομίλου για την τρέχουσα περίοδο ξεπέρασε το € 1,65 δισ. έναντι € 1,37 δισ. τoυ 2006. Τα Ίδια Κεφάλαια του ομίλου την 30/12/2007 ανέρχονται σε € 800 εκατ. έναντι € 779,1 εκατ. της 31/12/2006, ενώ αν υπολογιστούν οι πραγματικές κεφαλαιοποιήσεις (mark – to – market) των θυγατρικών υπερβαίνουν τα € 1 δισ. Η θετική πορεία, αλλά και η επιτυχία του στρατηγικού σχεδιασμού της ΜΕΤΚΑ αποτυπώθηκε με ενάργεια στα οικονομικά της αποτελέσματα για το 2007, επιβεβαιώνοντας την εδραίωσή της σε έναν από τους μεγαλύτερους πρωταγωνιστές του κλάδου των έργων EPC στην ευρύτερη περιφέρεια της ΝΑ Ευρώπης. Το 2007 ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα €284,2 εκατ., ενώ τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε €57,2 εκατ. από €60,9 εκατ. σε σχέση με το 2006 (έτος ρεκόρ επιδόσεων της Εταιρείας σε όλα τα επίπεδα από συστάσεώς της). Το περιθώριο κέρδους EBITDA εξακολουθεί να παραμένει σε πολύ υψηλό επίπεδο (20,1%) τόσο σε απόλυτο μέγεθος όσο και συγκρινόμενο με το διεθνή ανταγωνισμό. Τέλος, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε €36,8 εκατ. έναντι €40,6 εκατ.
H ΜΕΤΚΑ έχοντας αναδειχτεί πλέον ως ο κύριος εξειδικευμένος κατασκευαστής ενεργειακών έργων στην Ελλάδα, με την ολοκλήρωση του σταθμού συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και ατμού ισχύος 334MW στο ενεργειακό κέντρο της ENDESA Hellas του Αγίου Νικολάου Βοιωτίας και την έναρξη κατασκευής των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύσιμο φυσικό αέριο ισχύος 430 MW, επίσης στο ενεργειακό κέντρο του Αγίου Νικολάου και στο Αλιβέρι ισχύος 420MW για τη ΔΕΗ, επεκτείνεται δυναμικά σε ανταγωνιστικές αγορές του εξωτερικού. Υπενθυμίζεται η διεθνοποίηση των δραστηριοτήτων της ΜΕΤΚΑ, η οποία ξεκίνησε με την ανάληψη έργου ύψους €110 εκατ. στο Πακιστάν και αναμένεται να συνεχιστεί με ανάληψη νέων έργων ως αποτέλεσμα συμμετοχής της ΜΕΤΚΑ σε νέους διαγωνισμούς ή και απ ευθείας διαπραγματεύσεις με διεθνείς ενεργειακούς επενδυτές. Το σημερινό ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων της ΜΕΤΚΑ ανέρχεται σε €826 εκατ., το οποίο αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω το 2008. Η πρόοδος της ΜΕΤΚΑ αναμένεται να αποτυπωθεί στα αποτελέσματα τόσο του 2008, όσο και των επόμενων ετών.
Στον τομέα της Ενέργειας σημαντική θέση κατέχει πλέον η Endesa Hellas, ως εκ των βασικών εκφραστών των τάσεων και των εξελίξεων (καθεστώς απελευθέρωσης) της αγοράς. Η πορεία της νέας εταιρείας μέχρι σήμερα αποδεικνύει ότι πληροί όλες τις προϋποθέσεις, ώστε να καταστεί ο μεγαλύτερος ανεξάρτητος παραγωγός ενέργειας στην Ελλάδα και η αιχμή του δόρατος για την ανάπτυξή της στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης με ευρεία βάση παραγωγικού δυναμικού θερμικών και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η ένταξη της Μονάδας Συμπαραγωγής(COGEN) στο σύστημα αλλά και οι ταχείς ρυθμοί ανάπτυξης των δύο σταθμών με καύσιμο το φυσικό αέριο σε Βόλο και Άγιο Νικόλαο θα επιτρέψουν στην Endesa Hellas να διαθέτει το 2010 πάνω από 1.300MW ηλεκτρικής ισχύος στην ελληνική αγορά, συμβάλλοντας αποφασιστικά στο σοβαρό κοινωνικό ζήτημα του ελλειμματικού συστήματος και τη ταυτόχρονη μείωση των ακριβών για τη χώρα μας εισαγωγών.
Σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Σχέδιο της Endesa για τη περίοδο 2008 – 2012, που ανακοινώθηκε πρόσφατα στο Χρηματιστήριο της Μαδρίτης, προβλέπονται επενδύσεις €1,4 δισ. από την ισπανική μητρική Endesa στην Ελλάδα που αφορoύν μόνο θερμοηλεκτρικούς σταθμούς (εξαιρούνται οι επενδύσεις στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας), η υλοποίηση δε του σχεδίου αυτού αναμένεται να αποτελέσει τον καταλύτη για την ουσιαστική απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας στην Ελλάδα αλλά και να αναβαθμίσει περαιτέρω το επίπεδο και τη δομή των αποτελεσμάτων του Ομίλου.
Η μεγάλη κερδοφορία του ομίλου το 2007 δίνει τη δυνατότητα στην Εταιρεία ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ να προτείνει μέρισμα στη Γενική Συνέλευση της 8ης Μαΐου 2008 αυξημένο κατά 132% δηλαδή €0,51 για τη χρήση 2007 έναντι €0,22 για τη χρήση 2006, μερισματική απόδοση η οποία με βάση τις τιμές κλεισίματος της μετοχής την 20η Μαρτίου 2008 ξεπερνά το 7%. Αυξημένο κατά 25% θα είναι και το μέρισμα της ΜΕΤΚΑ, η πρόταση για το οποίο στη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας τη 15η Μαΐου 2008 ανέρχεται σε €0,50 έναντι €0,40 το 2007

http://www.energytimes.gr/  106

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

 
Αρέσει σε %d bloggers: