ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΒΟΙΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Archive for 24 Μαρτίου 2008

Θέσεις για το γενικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού

Posted by symparataxi στο Μαρτίου 24, 2008

Επειδή:

Το σχέδιο γενικού πλαισίου, όπως και τα ειδικά σχέδια ( για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τη βιομηχανίας και τον τουρισμό):

1.        Δεν προωθούν τον ορθολογικό σχεδιασμό του χώρου, προς όφελος της βιώσιμης ανάπτυξης και της προστασίας του περιβάλλοντος αλλά αποτελούν γενικόλογα, ασαφή κείμενα, που εξειδικεύουν μόνο σε λίγες και συνήθως αρνητικές προβλέψεις

2.        Αγνοούν τις απόψεις των επιστημονικών, οικολογικών και αιρετών φορέων και ανατρέπουν θετικές ρυθμίσεις των υπαρχόντων περιφερειακών χωροταξικών σχεδίων. Οι τοπικές κοινωνίες δεν είχαν καμία συμμετοχή στη διαμόρφωσή τους.

3.        Δεν ορίζεται ρητή υποχρέωση για εξειδίκευση των χωροταξικών σχεδίων σε επίπεδο δήμων και νομών. Ούτε δίνεται ρόλος συμμετοχής των τοπικών κοινωνιών σε αυτά που τους αφορούν.

4.        Κινούνται με τη κεντρικό άξονα την ανταγωνιστικότητα, σε βάρος της χωρικής συνοχής και της προστασίας του περιβάλλοντος. Ενδεικτικά: ορίζονται  μητροπολιτικοί πόλοι, χωρίς να σχεδιάζεται διάχυση έξω από τις μεγάλες πόλεις με προαστιακούς, δίνεται έμφαση στα οδικά δίκτυα ως άξονες ανάπτυξης και όχι στα σιδηροδρομικά δίκτυα, δεν ορίζεται πως θα γίνει η οργάνωση της γεωργικής γης, των ορεινών όγκων, των αστικών κέντρων κλπ., ποιες δραστηριότητες επιτρέπονται και ποιες απαγορεύεται, δεν προβλέπεται ρητά ότι π.χ. βιομηχανίες υψηλής όχλησης θα πρέπει υποχρεωτικά να εντάσσονται σε οργανωμένους χώρους.

5.        Εξαντλούνται, κατά κύριο λόγο, στην παράθεση υποχρεώσεων της χώρας και στην αναφορά σειράς κατασκευαστικών έργων, αντί να επιχειρούν τη διαμόρφωση ενός συνεκτικού σχεδίου μιας οικολογικά βιώσιμης ανάπτυξης. 

Είμαστε αντίθετοι, επίσης, για τις ρυθμίσεις που αγγίζουν ιδιαίτερα την περιοχή μας:   

1.            Αντιμετωπίζουν επιπόλαια και επιδερμικά τον ενεργειακό τομέα, αφήνοντας ανοιχτό το πεδίο για την πολλαπλασιαστική, ασύδοτη και καταστροφική ανάπτυξη διάσπαρτων εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, αφού: 

  • Δεν προβλέπουν και δεν δεσμεύονται για τη σταδιακή μείωση της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα, αλλά, αντίθετα, ανοίγουν την πόρτα στον εισαγόμενο λιθάνθρακα, χωρίς, μάλιστα, να έχουν την ευαισθησία της αντιμετώπισης των τεράστιων χωροταξικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων μιας τέτοιας μεγάλης κλίμακας επέμβασης, που επιχειρείται.
  • Δεν προωθούν πολιτικές δραστικής μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας και βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, με υποχρεωτική εισαγωγή τεχνικών και τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια, τη βιομηχανία και τις μεταφορές.
  • Προσπερνούν  την πραγματικότητα της διαμόρφωσης ενός νέου, τεράστιου ενεργειακού κέντρου στο νομό Βοιωτίας.
  • Προωθούν τη σπατάλη του φυσικού αερίου και τη συνακόλουθη ρύπανση του περιβάλλοντος με την υπέρμετρη χρήση του για παραγωγή ηλεκτρισμού αντί της πρωτογενούς χρήσης του ως καύσιμο.
  • Δεν προβλέπουν υποχρεωτικό εκσυγχρονισμό και μείωση των εκπομπών ρύπων, από τις υφιστάμενες μονάδες παραγωγής ενέργειας με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.
  • Δεν προωθούν την αποκέντρωση του δικτύου παραγωγής με τοπικές ευέλικτες μονάδες, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
  • Προωθούν τη δημιουργία γιγάντιων εγκαταστάσεων βιομηχανικού τύπου για τα αιολικά πάρκα, μέσα σε δάση και δασικές εκτάσεις με δυνατότητα να καταλαμβάνουν έως και το 10% της έκτασης ενός δήμου.
  • Ακυρώνουν το περιβαλλοντικό όφελος των ήπιων και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αφού όχι μόνο δεν προβλέπεται  να υποκαταστήσουν καμία ρυπογόνο πηγή, αλλά αναπτύσσονται με βίαιο και άναρχο τρόπο, έξω από διαδικασίες σχεδιασμού και κοινωνικής διαβούλευσης, σε βιομηχανική αντί σε τοπική κλίμακα,  προκαλώντας νέα περιβαλλοντικά προβλήματα, αντί να λύνουν αυτά που υπάρχουν.

 2.            Δημιουργούν προϋποθέσεις για την περαιτέρω υποβάθμιση του Κορινθιακού, αφού: 

·         Προβλέπουν νέες λιμενικές εγκαταστάσεις για εξυπηρέτηση βιομηχανιών και των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής, χωρίς να μπαίνει περιβαλλοντικό κριτήριο που  να  συνδέει τα λιμάνια με την ανοχή της θαλάσσιας περιοχής και άρα ανοίγει ο δρόμος για νομιμοποίηση του λιμανιού της Θίσβης και την επέκταση των λιμενικών εγκαταστάσεων  της Αντίκυρας και του Αστακού.

·         Προδιαγράφουν ένα βιομηχανικό μέλλον για τη Βοιωτία και τις ακτές του Κορινθιακού Επιβεβαιώνουν το χαρακτηρισμό ολόκληρου του ΝΔ – Ν – ΝΑ τμήματος της Βοιωτίας (από την Αυλίδα, μέχρι την Αντίκυρα), σαν περιοχής επέκτασης βιομηχανικών δραστηριοτήτων.

·         Δεν αλλάζουν σε τίποτε το σημερινό καθεστώς για την εκτός σχεδίου δόμηση (με το οποίο ανοικοδομείται ο εθνικός δρυμός του Παρνασσού, τα δάση και οι ακτές του Κορινθιακού)

·         Δεν κατατάσσουν σε καμία κατηγορία τουριστικού ενδιαφέροντος τη Βοιωτία στο σύνολό της και τις ακτές του Κορινθιακού κόλπου

·         Δεν λαμβάνεται καμία μέριμνα για την προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος με την πρόβλεψη ειδικών θεσμών προστασίας από τις ρυπογόνες και επιβαρυντικές  δραστηριότητες και την υπεραλίευση, όπως π.χ. τα θαλάσσια καταφύγια. Αγνοείται, για μια ακόμη φορά, το αίτημα για χαρακτηρισμό του Κορινθιακού κόλπου σαν προστατευόμενης περιοχής.

·         Ανοίγει ο δρόμος ώστε, μεγάλες εκτάσεις γόνιμης αγροτικής γης, να παραδοθούν για την εγκατάσταση βιομηχανικών εγκαταστάσεων ή για νέες καλλιέργειες βιοκαυσίμων.

Advertisements

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Ανησυχούν για το νερό

Posted by symparataxi στο Μαρτίου 24, 2008

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Όλοι εμείς, οι Δήμαρχοι Αμφίκλειας, Δαύλειας, Ελάτειας, Τιθορέας και Χαιρώνειας συναντηθήκαμε στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ελάτειας με αφορμή πληροφορίες και παρατηρήσεις μας ότι η ΕΥΔΑΠ σκοπεύει να λειτουργήσει τις γεωτρήσεις που έχουν γίνει στις περιοχές μας, λόγω της ξηρασίας και της μείωσης των υδατικών αποθεμάτων.

Οι γεωτρήσεις αυτές δημιουργήθηκαν με την ανοχή των τοπικών κοινωνιών για λόγους κατανόησης του γενικότερου δημοσίου συμφέροντος, σε περίοδο μακράς ξηρασίας στις αρχές της δεκαετίας του 90. Έκτοτε, λόγω συμπληρωματικών έργων ύδρευσης της Αθήνας δεν χρειάστηκε η λειτουργία τους.

Τώρα η ΕΥΔΑΠ είναι Α.Ε., εισηγμένη στο χρηματιστήριο, που εμπορεύεται νερό με σκοπό το κέρδος. Σήμερα που λόγω νέας περιόδου ξηρασίας τα αποθέματα νερού ελαττώνονται, συνεκτιμήσαμε τις παραμέτρους του προβλήματος και μετά από ενημέρωση από επιστημονικούς φορείς και διάλογο με τους πολίτες των Δήμων μας, αποφασίσαμε : 

1. Αρνούμαστε κατηγορηματικά τη λειτουργία των γεωτρήσεων της ΕΥΔΑΠ, για λόγους προστασίας του υδατικού ισοζυγίου, του φυσικού περιβάλλοντος και της αγροτικής οικονομίας της περιοχής μας. 

2. Διερευνούμε την νομική διάσταση του θέματος με σκοπό να αποτρέψουμε την εκμετάλλευση του τοπικού υδάτινου δυναμικού από μια ανώνυμη κερδοσκοπική εταιρεία όπως η ΕΥΔΑΠ.     

3. Καλούμε όλους τους πολίτες να επαγρυπνούν γιατί μόνο η κινητοποίηση όλων μας θα περιφρουρήσει το κοινό συμφέρον και θα αποτρέψει την οικονομική και οικολογική καταστροφή της περιοχής μας.

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »