ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΒΟΙΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

To ιστορικό της μονάδας φυσικού αερίου στη Χαιρώνεια

Posted by symparataxi στο Μαρτίου 18, 2008

Το ιστορικό της μονάδας στην Χαιρώνεια

1 Ιουνίου 2001: Το ΥΠΑΝ εκδίδει άδεια παραγωγής ενέργειας στην εταιρεία Enelco Α.Ε. Στην περιοχή εγκατάστασης της μονάδας κανείς δεν πληροφορείται το παραμικρό.

15 Απριλίου 2003: Το Δημοτικό Συμβούλιο Χαιρώνειας γνωμοδοτεί  αρνητικά  για την εγκατάσταση μονάδας ηλεκτροπαραγωγής συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο το φυσικό αέριο, στη Χαιρώνεια. Η  απόφαση στηρίχθηκε στα συμπεράσματα της αξιολόγησης της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων της μονάδας (ιδιοκτησίας Enelco,  πρόεδρος Χ. Κοπελούζος, 75% ENEL-25% Ομιλος Κοπελούζου),   που είχε αναθέσει ο Δήμος σε ομάδα εργασίας του ΤΕΕ- ΓΕΩΤΕΕ. Στην απόφαση επισημαίνεται ότι οι επιβαρύνσεις για την περιοχή είναι πολλαπλές και σημαντικές: Υποβάθμιση γης υψηλής παραγωγικότητας, υδατικού ισοζυγίου, αρχαιολογικού πλούτου, ατμόσφαιρας κλπ.

Ωστόσο αυτή η απόφαση δεν έχει απολύτως καμία επίπτωση, αφού ο Δήμος δεν έχει ούτε καν γνωμοδοτικό ρόλο για το θέμα. Στην περίοδο που προηγήθηκε παρήλθε άπρακτη η από το νόμο προθεσμία για να γνωμοδοτήσει το Νομαρχιακό Συμβούλιο (συνέπεσε και με την αλλαγή της νομαρχιακής αρχής),  και  το ΥΠΕΧΩΔΕ προχώρησε πάραυτα σε έγκριση περιβαλλοντικών όρων στις 28/01/03, παράνομα, χωρίς την έγκριση του ΥΠΠΟ.

 23  Απριλίου 2003: Με ανακοίνωση τύπου, η ΡΑΕ ανακοινώνει, αδειοδότηση  νέων θερμοηλεκτρικών μονάδων μεταξύ των οποίων και η μονάδα της  Enelco.               

Μέχρι τις αρχές του 2007, το θέμα έχει αδρανήσει και κανείς στην τοπική κοινωνία, δεν γνωρίζει τίποτε για την εξέλιξη.      

29 Ιανουαρίου 2007 : Εκδίδεται από το Υπ. Ανάπτυξης άδεια εγκατάστασης μονάδας 390 MW και από εδώ και μετά οι ημερομηνίες τρέχουν:                    

29 Ιανουαρίου 2007: Την ίδια μέρα η Enelco ζητά περιβαλλοντική άδεια από το ΥΠΕΧΩΔΕ για αύξησης ισχύος και τροποποίηση ύψους καμινάδας                   

5 Φεβρουαρίου 2007: Η Enelco ζητά άδεια αύξησης ισχύος από 390 σε 447 MW, και τροποποίησης από το Υπ. Ανάπτυξης                     

 6 Φεβρουαρίου 2007 :  Εντός 7 μόλις ημερών, εγκρίνονται από το ΥΠΕΧΩΔΕ οι περιβαλλοντικοί όροι για την τροποποίηση φυσικά και πάλι παράνομα, χωρίς την έγκριση του ΥΠΠΟ.                

13 Φεβρουαρίου 2007:  Εγκρίνεται από το ΥΠΑΝ η τροποποίηση της άδειας εγκατάστασης                     

 22 Φεβρουαρίου 2007:  Γίνεται ο διαγωνισμός του ΔΕΣΜΗΕ : η ΕNELCO προσέφερε την ίδια τιμή με την εταιρεία ΗΡΩΝ (θυγατρική ΓΕΚ TEPNA).  Όμως επειδή  η μονάδα της ENELCO έχει εγγυημένη ισχύ 447 MW, εκείνη της ΗΡΩΝ έχει 399 MW, προκρίνεται η προσφορά της ENELCO.                    

Απρίλιος 2007 :  Kαι ενώ ο ΔEΣMHE ήταν έτοιμος να προχωρήσει στην κατακύρωση του διαγωνισμού στην Enelco,  η E.E. ενημέρωσε με επιστολή της τις ελληνικές αρχές στα μέσα Aπριλίου 2007 να μην προχωρήσουν σε σύμβαση μέχρι οι υπηρεσίες της να λάβουν σαφή γνώση για τις καταγγελίες που είχε υποβάλει η TEPNA. H τελευταία υποστήριξε στην E.E. ότι η Enelco μέχρι και δύο ημέρες πριν από την κατάθεση των προσφορών είχε άδεια για παραγωγή ισχύος 390 MW, που σημαίνει ότι διασφάλισε πρόσθετη ισχύ μέσα σε δύο ημέρες. Στα μέσα Oκτωβρίου η E.E. περέπεμψε το θέμα στο Κολέγιο των Επιτροπών που σημαίνει ένα στάδιο πριν από την παραπομπή του στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. H Επιτροπή έκανε αποδεκτό ότι το κριτήριο της ισχύος της άδειας παραβιάζει τις αρχές της διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης των διαγωνιζομένων, αφού η άδεια είναι ατομική διοικητική πράξη, εξαρτημένη απολύτως από τη διοίκηση.                   

Μάιος 2007:  Στις 25 Μαΐου, η Enelco ζητάει γνωμοδότηση για την άδεια χρήσης νερού από το Δήμο Χαιρώνειας και στις 29 Μαΐου το Δημοτικό Συμβούλιο την απορρίπτει αναφέροντας στην απόφαση ότι: «Εκτός από το γεγονός ότι θα κατασπαταλώνται 5 εκατ. κ.μ. νερού το χρόνο:  Α. ο Δήμος μας έχει ξεκινήσει συνεργασία και υπογράφουμε πρωτόκολλο με όλους τους Δήμους της λεκάνης του Κηφισού (περιοχή NATURA) για την απορρύπανση του ποταμού, την διάσωση και την επανόρθωση του οικοσυστήματος και την ορθολογική διαχείριση των νερών, καθώς και για την ανάπτυξη ήπιων οικονομικών δραστηριοτήτων γύρω από το ποτάμιο σύστημα όπως βιολογικές καλλιέργειες, οικοτουρισμό, αγροτουρισμό, οικοτεχνία κλπ.  Β. Στην περιοχή (και στο οικόπεδο που προγραμματίζεται η μονάδα) έχει πρόσφατα ολοκληρωθεί αναδασμός καθώς και αρδευτικό σύστημα με κλειστούς αγωγούς και άρα έχουν δαπανηθεί σημαντικά ποσά για την προώθηση της αγροτικής παραγωγής  Γ. Σε σύντομο χρονικό διάστημα ολοκληρώνεται μια σειρά έργων για την αξιοποίηση του αρχαιολογικού μας πλούτου όπως η συντήρηση του Λέοντος, η  επανέκθεση  του Αρχαιολογικού Μουσείου μας, η δημιουργία χώρων αναψυχής και η ενοποίηση των ιστορικών και αρχαιολογικών μας χώρων (το σχέδιο μας βραβεύτηκε πρόσφατα και σε Πανελλήνιο Διαγωνισμό του Συλλόγου Πολεοδόμων), η λειτουργία Αρχαιολογικού Πάρκου με εικονική πραγματικότητα, η διάσωση και προβολή του Κάστρου του Πανοπέως, πατρίδας του κατασκευαστή του Δούρειου Ίππου (που ήκμασε στην προϊστορική περίοδο και είναι από τα ελάχιστα στην Ελλάδα που σώζεται σχεδόν ατόφιο)  στον Αγ. Βλάση.» Η απόφαση καταλήγει ότι το Δ.Σ. : «1. Αρνείται τη χορήγηση της άδειας νερού και καλεί όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες να πράξουν το ίδίο, 2. Τοποθετείται αρνητικά σε οποιαδήποτε εναλλακτική λύση για την κατασκευή της μονάδας (νερό από αλλού ή αερόψυκτη) 3. Δηλώνει ότι θα εξαντλήσει κάθε ένδικο μέσο 4. Καταγγέλλει τις άναρχες και χωρίς χωροταξικά κριτήρια αποφάσεις των υπουργείων που εξυπηρετούν μόνο συγκεκριμένα ιδιωτικά συμφέροντα και αγνοούν τα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά που έμπρακτα αναδεικνύει ο Δήμος μας (όπως αναφέρθηκαν)» .

Ιούνιος 2007 : Συντάσσεται αναλυτική έκθεση- καταπέλτης από τη Θ Εφορεία Αρχαιοτήτων που διαπιστώνει ότι « ενδεχόμενη λειτουργία του Θερμοηλεκτρικού σταθμού θα μετατρέψει (με τον όγκο του, τις εκπομπές αερίων και αποβλήτων) την ευρύτερη περιοχή σε βιομηχανική και θα προκαλέσει άμεση βλάβη στο περιβάλλον πολύ σημαντικών αρχαιολογικών χώρων και τόπων. Η Υπηρεσία μας αντιμετωπίζει εντελώς αρνητικά αυτή την προοπτική δεδομένου ότι αυτή η περιοχή καλύπτεται από καλλιεργούμενες εκτάσεις, είναι σχεδόν αδόμητη και διατηρεί τον αγροτικό της χαρακτήρα εδώ και αιώνες ενώ σύμφωνα με την απόφαση του ΣΤΕ 982/2005 «…μόνο κατ’εξαίρεση είναι δυνατό να δομηθεί μη αστική γή και μάλιστα για χρήσεις υποβοηθητικές του κύριου προορισμού της» όρος που δεν καλύπτεται από την εγκατάσταση του συγκεκριμένου Θερμοηλεκτρικού Σταθμού.» Στην έκθεση διαπιστώνεται  και η παρά το νόμο παράλειψη της γνωμοδότησης του ΥΠΠΟ κατά τη διαδικασία έκδοσης περιβαλλοντικών όρων από το ΥΠΕΧΩΔΕ                    

Αύγουστος 2007: Κατατίθεται προσφυγή δημοτών κατά της άδειας εγκατάστασης στο Συμβούλιο της Επικρατείας.                     

Σεπτέμβρης 2007 :  H  Θ Εφορεία Αρχαιοτήτων απαντά αρνητικά σε αίτημα για  γεωτεχνικές έρευνες και απαγορεύει οποιαδήποτε επέμβαση μέχρι να γνωμοδοτήσει το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο                   

 Φεβρουάριος 2008:  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απορρίπτει τις προσφυγές των ανταγωνιστών της TEPNA (ελληνοϊταλικής κοινοπραξίας).  Κατακυρώνεται στην ENELCO ο διαγωνισμός του ΔΕΣΜΗΕ για τη δημιουργία μονάδας. Η ENELCO υποβάλλει νέο φάκελο για αλλαγή τεχνολογίας και κατασκευή αερόψυκτης μονάδας.  

 Ιούνιος 2008: :  H  Θ Εφορεία Αρχαιοτήτων επιτρέπει στην ENELCO την διεξαγωγή γεωτεχνικών ερευνών αλλά παράλληλα απευθύνει νέα επιστολή προς το ΚΑΣ με την επισήμανση ότι από το συγκεκριμένο έργο, υποβαθμίζονται εσαεί αρχαιολογικές θέσεις  παγκόσμιας αναγνώρισης και ακτινοβολίας σε απόλυτη αντίθεση με τον αρχαιολογικό νόμο και το Σύνταγμα της χώρας καθώς επίσης ότι  η εγκατάσταση της μονάδας θα σημάνει την άτυπη μετατροπή της περιοχής σε Βιομηχανική ζώνη.

Ιούλιος 2008:   Υπογράφονται οι συμβάσεις μεταξύ ΔΕΣΜΗΕ και ENELCO για την κατασκευή της επιδοτούμενης ηλεκτροπαραγωγικής μονάδας φυσικού αερίου ισχύος 447 MW και για την παροχή διαθεσιμότητας ισχύος στο Σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας Η νέα μονάδα προβλέπεται να μπει σε λειτουργία σε 27 μήνες. Παράλληλα η υπόθεση εισάγεται στο ΚΑΣ, όπου μετά από παρέμβαση του Δημάρχου Χαιρώνειας αποφασίζεται αυτοψία που τοποθετείται χρονικά εν ευθέτω χρόνο. Η αυτοψία όμως πραγματοποιείται σχεδόν αμέσως, στις 23 Ιουλίου παρουσία τοπικών φορέων, κατοίκων της περιοχής και μελών της Συμπαράταξης Βοιωτών για το Περιβάλλον. Στις 29 Ιουλίου, εν μέσω θερινών διακοπών και πριν η επιτροπή  να προλάβει να γράψει την έκθεση αυτοψίας ορίζεται και πάλι αιφνιδιαστικά η συζήτηση στο ΚΑΣ. Συγκεντρώνονται δεκάδες πολίτες που μεταβαίνουν στο ΚΑΣ μαζί με τους δημάρχους Χαιρώνειας και Δαύλειας, δημοτικούς συμβούλους συμπολίτευσης και αντιπολίτευσης, τον Νομάρχη Βοιωτίας και ένα βουλευτή. Μετά την παρουσίαση των επιχειρημάτων των δύο πλευρών,  το ΚΑΣ απορρίπτει πανηγυρικά την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της ENELCO.

13 Νοέμβρη 2008: Επιστολή του Δήμου Χαιρώνειας προς τον Υπουργό Πολιτισμού αναφέρει: «εκφράζουμε την ανησυχία ολόκληρης της περιοχής για την πρωτοφανή καθυστέρηση έκδοσης της σχετικής υπουργικής απόφασης που θα επιβεβαίωνε την ακύρωση της μονάδας». «Θεωρούμε ότι μετά και τη γνωμοδότηση του ΚΑΣ, δεν είναι δυνατό να συναινέσετε να καταστραφεί ένας χώρος με ιστορικότητα 2500 χρόνων για την πραγματοποίηση μιας ιδιωτικής επένδυσης.»

18 Δεκεμβρίου 2008: Σε δελτίο τύπου του Δήμου Χαιρώνειας διαπιστώνεται το «Έντονο παρασκήνιο» που «έχει αναπτυχθεί το τελευταίο διάστημα» και συνεχίζει «Ενώ η απορριπτική απόφαση του ΚΑΣ είναι πλήρως τεκμηριωμένη, ελήφθη σχεδόν ομόφωνα και μάλιστα με την ψήφο του Προέδρου του ΚΑΣ, που είναι ο Γ.Γ. του Υπουργείου Πολιτισμού, στις 29/7/2008, ο υπουργός Πολιτισμού κ. Μ. Λιάπης, καθυστερεί με τρόπο πρωτοφανή να εκδώσει τη σχετική υπουργική απόφαση».Κλείνοντας αναφέρει ότι: «Η τουλάχιστον περίεργη καθυστέρηση του κ. Λιάπη να εκδώσει τη σχετική απόφαση έχει συνδεθεί με ένα όργιο φημών γύρω από επιχειρηματικές και πολιτικές παρεμβάσεις κάθε είδους ακόμη και προς τα υψηλότερα κλιμάκια της ελληνικής κυβέρνησης προκειμένου να γίνει τελικά η επένδυση.»

19 Δεκεμβρίου 2008: και ώρα 19.00,  αναρτάται η ημερήσια διάταξη του ΚΑΣ για τη συνεδρίαση της Τρίτης 23 Δεκεμβρίου. Πρώτο θέμα στις 15.30 : Έγκριση ή μη Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) της εταιρείας ENELCO A.E., για την κατασκευή θερμοηλεκτρικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση φυσικού αερίου, στην περιοχή Άγιος Βλάσιος, Δήμου Χαιρώνειας, Νομού Βοιωτίας. Έχει γίνει αναπομπή του θέματος απο τον Υπουργό Πολιτισμού για να επανεξετασθεί απο το ΚΑΣ.

9 Ιανουαρίου 2009: Επιστολή –έκκληση των Δημάρχων Χαιρώνειας και Δαύλειας προς τον νέο Υπουργό Πολιτισμού για να του εκθέσουν τις απόψεις τους πριν την υπογραφή της απόφασης.

16 Ιανουαρίου 2009 : Υπογράφεται από τον Υπ. Πολιτισμού, η θετική απόφαση για την μονάδα.

 

Advertisements

Ένα Σχόλιο to “To ιστορικό της μονάδας φυσικού αερίου στη Χαιρώνεια”

  1. […] Το ιστορικό της μονάδας φυσικού αερίου στη Χαιρώνεια To ιστορικό της μονάδας φυσικού αερίου στη Χαιρώνεια […]

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

 
Αρέσει σε %d bloggers: