ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΒΟΙΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Είναι αλήθεια φθηνός ο λιθάνθρακας;

Posted by symparataxi στο Μαρτίου 18, 2008

 Στα πλέον διαδεδομένα επιχειρήματα υπέρ του λιθάνθρακα, επανέρχεται ο Σύλλογος περιβάλλον και πολιτισμός δήμου Κηρέως. Με νέα παρέμβασή του (μετά το θέμα αυξημένες ανάγκες σε ρεύμα, άρα λιθάνθρακας) αντικρούει τα επιχειρήματα περί φθηνού καυσίμου, άρα και φθηνής ηλεκτρικής ενέργειας. Παραθέτουμε το πολύ ενδιαφέρον κείμενο:

ΘΕΜΑ: Απάντηση στις αιτιάσεις της κυβέρνησης να εισάγει λιθάνθρακα στο ενεργειακό μείγμα της χώρας, για να μην οδηγηθεί σε υπέρογκες αυξήσεις τιμών  ηλεκτρισμού

    Ο Σύλλογος  Περιβάλλον και Πολιτισμός του Δήμου Κηρέως αποφάσισε να απαντήσει στις αιτιάσεις της κυβέρνησης για την εισαγωγή λιθάνθρακα στο ενεργειακό μείγμα με μια μικρή μελέτη και ανάλυση όλων των παραμέτρων.

    Σε προηγούμενο άρθρο μας αντικρούσαμε το επιχείρημα ότι ο λιθάνθρακας χρειάζεται για να  καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες  της χώρας σε ηλεκτρισμό. Προτείναμε αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας στα επίπεδα που επιβάλλει η ΕΕ και χρήση εναλλακτικών μορφών ενέργειας, πάλι όπως επιβάλλει η ΕΕ. Κάποιοι επιχειρηματολογούν  ότι οι άλλες μορφές παραγωγής ηλεκτρισμού είναι ακριβότερες του λιθάνθρακα και θα οδηγήσουν σε αύξηση των τιμών για τον καταναλωτή και για την βιομηχανία (επηρεάζοντας αρνητικά την ανταγωνιστικότητά της). Σε αυτό το άρθρο θα προσπαθήσουμε να αντικρούσουμε αυτό το επιχείρημα 

Λιθάνθρακας σημαίνει χαμηλές τιμές ρεύματος

    Η επικρατούσα άποψη είναι ότι οι λιθανθρακικές μονάδες αποτελούν τη φθηνότερη εναλλακτική λύση γιατί τα καταγεγραμμένα αποθέματα είναι για 155 χρόνια, ενώ αυτά του πετρελαίου και φυσικού αερίου εξαντλούνται σε 42 και 64 χρόνια, αντίστοιχα.. Παρά τις θεαματικές αυξήσεις στις τιμές λιθάνθρακα τον περασμένο χρόνο, οι τιμές του παραμένουν χαμηλότερες σε σχέση με τις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Σημειωτέον, ότι οι τιμές λιθάνθρακα (τιμές DES ARA), έχουν φτάσει τα 143 $/τόνο από 68,5 $/τόνο, πέρυσι  (101 % αύξηση σε ένα χρόνο). Οι αυξήσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου, την ίδια περίοδο,  ήταν από 67 $/βαρέλι σε 107 $/βαρέλι (αύξηση 60 %) και από 7,4 $/ΜmΒtu σε 10,63 $/ΜmΒtu (αύξηση 44 %). Η κυβέρνηση εκτιμά ότι οποιαδήποτε μελλοντική αύξηση της τιμής του λιθάνθρακα θα είναι χαμηλότερη από αυτή του πετρελαίου και επιθυμεί απεξάρτηση από το πετρέλαιο. Σημειωτέον, ότι  η παραγωγή ηλεκτρισμού από πετρέλαιο αποτελεί μόνο το 15% της συνολικής παραγωγής ηλεκτρισμού στη χώρα.   

   Παρά το αυξανόμενο υψηλό κόστος κατασκευής των λιθανθρακικών μονάδων  (1.300 €/kW), σε σχέση με αυτό μιας αντίστοιχης μονάδας του φυσικού αερίου (600 €/kW), καθώς και την παρατηρούμενη ραγδαία αύξηση στο κόστος κατασκευής ( 25% αύξηση των τιμών κατασκευής μονάδων λιθάνθρακα από πέρυσι), η κυβέρνηση θεωρεί το λιθάνθρακα οικονομικότερη λύση. Απ’ ότι φαίνεται στον παρακάτω πίνακα, από το European Energy Forum (2006), ο λιθάνθρακας δεν είναι οικονομικότερος από το περιβαλλοντικά φιλικότερο φυσικό αέριο. Τα κόστη στο παρακάτω πίνακα συμπεριλαμβάνουν  φόρους και υπολογίζονται με προεξοφλητικό επιτόκιο 11 %.        

untitled1.png

Πηγή: Competitiveness of Energy Sources for Electricity Production, European Energy Forum, 2006   

Παρόμοια,  συγκριτική μελέτη του κόστους λιθάνθρακα και φυσικού αερίου ( EUR22744, 2007 καταλήγει ότι  «η παραγωγή ηλεκτρισμού με φυσικό αέριο (παρότι πιο ευμετάβλητο στις τιμές του καυσίμου) μακροπρόθεσμα παρουσιάζει μικρότερους επενδυτικούς κινδύνους σε σχέση με το λιθάνθρακα«.   

Οι παραπάνω τιμές δεν λαμβάνουν υπόψη τους τα παρακάτω σημαντικά κόστη: 

1. Κόστη εξαγοράς CO2,

που απορρέουν από το σύστημα κατανομής και εμπορίας ρύπων. Προβλέψεις δείχνουν ότι οι τιμές CO2  θα ανεβούν σημαντικά εν’ όψει των νέων περιορισμών που επιβάλλονται. Τα κόστη αυτά θα είναι υψηλότερα, λόγω των σημαντικά υψηλότερων εκπομπών του λιθάνθρακα από άλλα καύσιμα ηλεκτροπαραγωγής. Η τιμή του CO2 αυτή τη στιγμή είναι 23 €/τόνο, αλλά προβλέπεται να φτάσει τα 50 €/τόνο το 2020.  Ο κ. Καραβέλλας, της WWF Ελλάς, υπολογίζει ότι αυτό το κόστος μπορεί να ανέλθει στα 1,5 δισ. ευρώ ετησίως, μετά το 2020 (με τιμή CO2 τα 50 €/τόνο). Κόστος ικανό να επιφέρει σημαντικές βλάβες, ακόμη και σε μια υγιέστατη οικονομία”. Είναι αξιοσημείωτο ότι ο  Ulrich Jobs, διευθύνων σύμβουλος της γνωστής μας πλέον  RWE, δήλωσε  (στις 7/2/08) ότι αν η ΕΕ προχωρήσει όπως προγραμματίζει στην 100% δημοπράτηση των δικαιωμάτων εκπομπών CO2 θα κάνει τις λιθανθρακικές μονάδες μη βιώσιμες οικονομικά. 

2. Εξωτερικά κόστη παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Δηλαδή, κόστη όπως η επιβάρυνση του συστήματος υγείας, μείωση της αγροτικής παραγωγής, έξοδα συντήρησης για φθορές σε υποδομές (δρόμους, κτήρια, μνημεία, κλπ.)  Έκθεση του externe 2005  της ΕΕ δείχνει ότι  τα εξωτερικά κόστη της ηλεκτροπαραγωγής, είναι 35  €/Mwh για το  λιθάνθρακα, 10 €/Mwh για το φυσικό αέριο και για τις ΑΠΕ μόλις 2,5  €/MWh.  Όταν η τιμή πώλησης μιας μεγαβατώρας (Mwh) σήμερα είναι 60 €/Mwh (χρηματιστήριο ενεργείας του Άμστερνταμ), καταλαβαίνει κανείς πόσο σημαντικό είναι αυτό το κόστος. Φυσικά, αυτά τα σημαντικά κόστη δεν τα επιβαρύνεται ο παραγωγός ηλεκτρισμού, αλλά ο κρατικός προϋπολογισμός και οι Έλληνες φορολογούμενοι. Ο παρακάτω πίνακας από το European Energy Forum (2006), συνυπολογίζει και τα κοινωνικά (εξωτερικά κόστη) των διαφόρων καυσίμων παραγωγής ηλεκτρισμού (χωρίς φόρους και με προεξοφλητικό επιτόκιο 3 %).  

untitled2.png

 Πηγή: Competitiveness of Energy Sources for Electricity Production, European Energy Forum, 2006 

3. Κόστη μεταφοράς εισαγόμενου  λιθάνθρακα.

Στοιχεία από το Baltic exchange (capesize dry index) δείχνουν ότι τα μεταφορικά κόστη (ναύλα) επιβαρύνουν έως και 50% τη τελική τιμή  λιθάνθρακα. Σημειωτέον, ότι τα ναύλα μεταφοράς λιθάνθρακα ανέβηκαν από 5 $/τόνο, το 2002, σε 50 $/τόνο, το Νοέμβρη του 2007.  Επειδή η μεταφορά εισαγομένου λιθάνθρακα θέλει πετρέλαιο, η εξάρτηση της τιμής λιθάνθρακα  από τις τιμές πετρελαίου είναι προφανής.

     Στα παραπάνω κόστη μπορούν να προστεθούν κα τα μεγάλα πιθανά πρόστιμα που θα κληθεί να πληρώσει η Ελλάδα για αποκλίσεις από τους περιορισμούς εκπομπών που θέτει η ΕΕ και οι διεθνείς συνθήκες για την κλιματική αλλαγή. Το τραγικότερο είναι ότι οι Έλληνες φορολογούμενοι, στο πλαίσιο του Μέτρου 6.5”  (καθεστώς κρατικής ενίσχυσης Ν.323), ίσως να αναγκαστούν να χρηματοδοτήσουν με κρατικές επιδοτήσεις την εγκατάσταση και λειτουργία τέτοιων μονάδων.

    Ενδεικτικά, σε υπολογισμό κόστους  που κάναμε για τη προγραμματισμένη λιθανθρακική μονάδα στο Μαντούδι Ευβοίας (με βάση τα στοιχεία κόστους  της εταιρείας, αναπροσαρμοσμένα στις σημερινές τιμές λιθάνθρακα και  CO2),  δείξαμε ότι το κόστος παραγωγής μιας μεγαβατώρας είναι 63,9 €/ΜWh, ενώ η διεθνή τιμή πώλησης είναι 66 €/Mwh (στο Χρηματιστήριο Ενέργειας του Άμστερνταμ).  Ποιο θα είναι το πραγματικό όφελος από το λιθάνθρακα στο τιμολόγιο του Έλληνα καταναλωτή, όταν οι τιμές των προγραμματισμένων μονάδων είναι ήδη μεγαλύτερες από αυτές της υπόλοιπης Ευρώπης; Τα στοιχεία αυτά τα αποστείλαμε με επιστολή μας στο ΥΠΕΧΩΔΕ, πριν τέσσερις μήνες.

    Πιστεύουμε ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να λάβει υπόψη της όλα τα παραπάνω κόστη, καθώς και τις εξαρτήσεις από τις ανοδικές τιμές πετρελαίου, πριν αποφασίσει να εισαγάγει το λιθάνθρακα στο ενεργειακό μείγμα. Εκτός από την τιμή ηλεκτρισμού, η κυβέρνηση θα πρέπει να λάβει υπόψη της  το κατά πόσο θα  επιβαρυνθεί ο κρατικός προϋπολογισμός (από αυξημένα έξοδα περίθαλψης, πρόωρων συντάξεων και συντήρησης υποδομών,) καθώς και  πόσο θα ζημιωθούν οι  οικονομικές ομάδες που  πλήττονται (π.χ. αγρότες και τουρισμός).   

Advertisements

Ένα Σχόλιο to “Είναι αλήθεια φθηνός ο λιθάνθρακας;”

  1. […] Ο Σύλλογος περιβάλλον και πολιτισμός δήμου Κηρέως, που λειτουργεί μέσα από την επιτροπή αγώνα του Μαντουδίου και μέσα από τις γραμμές της πρωτοβουλίας “Πολίτες κατά του λιθάνθρακα”, συνεχίζει να βομβαρδίζει με κατατοπιστικό υλικό γύρω από την “επιχείρηση λιθάνθρακας”. Μετά το κείμενο που αμφισβητεί τα επιχειρήματα  περί αυξημένων αναγκών σε ηλεκτρική ενέργεια, ανατρέπει τώρα και τα στερεότυπα περί φθηνού λιθάνθρακα και φθηνής ηλεκτρικ…. […]

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

 
Αρέσει σε %d bloggers: